وقتی برای خرید ساعت به ساعت فروشی مراجعه می کنیم در جلوی ویترین آن با عنواع ساعت ها در طرح ها و شکل های مختلف روبرو می شویم که هر یک زیبایی خواص خود را دارد. ما نیز در اینجا به ده نوع برتر از این ساعتها اشاره می کنیم که متفاوت تر از بقیه هستند.

من که از ظاهر  این ساعت ها خیلی خوشم اومده اما شمارو نمی دونم؟