آنقدر دچار روزمرگی های زندگی شده ایم که یادمان رفته چطور باید زندگی کرد و کارمان از رساندن روز به شب و شب به روز فراتر نمی رود. خب شاید این تقویم رومیزی تلنگری باشد. می توانیم هر شب یکی از روزهای آن را جدا کنیم و آتش بزنیم تا یادمان بماند چگونه وقتمان را می سوزانیم.

 این تقویم رومیزی منحصر به فرد توسط طراح اکراینی «یورک گوتسولاک» طراحی و ساخته شده است. برگه های تشکیل دهنده روزها در این تقویم هر کدام یک چوب کبریت واقعی با قابلیت اشتعال هستند. هر صفحه این تقویم نشان دهنده یک ماه است و در ظاهر همانند یک شانه چوب کبریتی است که هر دندانه اش نشانگر یک روز است. این چوب کبریت ها در محلول مخصوصی خیسانده شده اند و سپس سر آنها با گوگرد پوشانده شده است. بخش آتش زنه این جعبه کبریت (تقویم) هم در ستونهای دو طرف آن قرار دارد.

هر کدام از صفحه های این تقویم 25 سانتیمتر عرض و 12.7 سانتیمتر ارتفاع دارند و توسط یک سیم حلقوی فلزی به قطر 3 سانتیمتر به هم متصل شده اند.و شاید کم اهمیت ترین مورد روش چاپ این تقویم است که با تکتیک چاپ سیلک دو رنگ تولید شده است.